RSS новини
Бързи връзки
Спектрален диапазон : 350 -800 nm
Разделителна способност : >= 1.5 nm
Отношение сигнал/шум (SNR) :  >= 250
Линейност :  0.002 А (отклонение от оптичната плътност  в граници 0 - 1 А или относително отклонение 0.2 % при 1А)
Време на интегриране : 1 ms - 10 s
Габарити: 168 mm х 111 mm х 51 mm (Д х Ш х В)
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved