RSS новини
Бързи връзки
SpAn е миниатюрен спектрорадиометър за прецизни измервания и експресен анализ на процесите на излъчване, разсейване, поглъщане на различни обекти и среди. Може да се използва за измерване в полеви, стационарни, лабораторни и производствени условия. Захранването и управлението му се осъществява през стандартен USB порт. Оптичният порт SMA 905 служи за свързването на уреда с външните устройства с помощта на оптично влакно с необходимия работен спектрален диапазон (напр. кварцово влакно с числова апертура 0.22). SpAn включва колиматор, диспергиращ елемент, камерен обектив, фотоприемник, електронен модул за управление и обмен на данни

SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved