RSS новини
Бързи връзки
Софтуерът за  работа със спектрорадиометъра SpAn е създаден на базата на платформа  Microsoft .Net Framework 4.0, което го прави независим от хардуерната конфигурация и вида на Операционната система. Решен е като MDI (Multiple Document Interface). Основните му функции са разделени в няколко модула:
управление на спектрорадиометъра
осъществява се посредством драйвера  на спектрорадиометъра
съхранение и визуализация на спектри
запазва измерените спектри в специфичен формат (.msr). Позволява експортирането им по желание и в текстови (.txt) и MS Excell (.xlsx) формат. Възможна е визуализацията на измерени и съхранени преди това файлове в числен и графичен вид. Едновременният преглед и сравняване на няколко спектъра може да се осъществи или като се използва MDI технологията или чрез графичното им представяне в един и същи прозорец. Възможно е зумиране и скролинг на спектрите.
обработка на спектрите
високочестотна филтрация, медианна филтрация, "пълзящо" усредняване, кубичен B - сплайн и др.
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved