RSS новини
Бързи връзки

Може ли да се променя спектралния диапазон

Спектралният диапазон е определен конструктивно. За да се промени трябва да се направят изменения в оптичния дизайн на уреда. Това може да се осъществи по заявка на клиента.

Може ли да се променя времето за интегриране на сигнала

Времето на интегриране може да бъде намалено около 10 пъти при съответно влошаване на отношение сигнал/шум. Увеличаването му може да бъде постигнато чрез софтуерната обработка на спектрите.

Може ли да се разработва допълнително оборудване по заявка на клиента

Да, възможно е. По желание на клиента може да бъдат проектирани и изработени различни периферни и комутационни устройства.

Може ли да се разработва методика за измерване по заявка от клиента

Да, възможно е.

Могат ли да се направят модификации на спектрорадиометъра

Да, възможно е, след изясняване на проблема

Има ли гаранционна поддръжка на предлаганите продукти

Да, продуктите се предлагат с 12 месечно гаранционно обслужване при спазени условия за експлоатация и съхранение

Има ли сервизна поддръжка за предлаганите продукти

Да, за всички продадени от нас изделия е осигурена сервизна поддръжка

Има ли подновяване на софтуера

Да, след изтичане на гаранционната поддръжка има осигурена възможност за подновяване на софтуера и получаване на консултации
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved