RSS новини
Бързи връзки
За контакти:
Телефони: (02)851-01-41
+359 885-694-301; +359 887-232-312
info@consspect.eu

За допълнителна информация в областта на:
спектроскопията - анализи, апаратура, методики:
agritzkow@consspect.eu
химията - електрохимична апаратура, анализи на химични обекти, методология:
vdimitrova@consspect.eu
инженерно-развойната дейност:
terziev@consspect.eu
софтуерното обезпечаване
mgeorgieva@consspect.eu; vtzenov@consspect.eu
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved