RSS новини
Бързи връзки
Химическа промишленост
- спектрални сензорни устройства за управление и контрол на технологични процеси;
- сортиране и качествен контрол на суровините и др.

Хранително-вкусова промишленост
- за качествен контрол;
- за технологичен контрол във винопроизводството.

Текстилна и лако-бояджийска промишленост
- контрол на бои и лакове при тяхното смесване;
- провеждане на цветови измервания на платове при входящ контрол;
- контрол на комплектуващи изделия в масово производство, подбиране на съставките на бои с цел постигане на зададения цвят на изделието
- при ремонтно-възстановителни работи и др.

Контрол на компютърни монитори и цветни принтери
- за гама-корекция за правилно предаване на цветовете;
- настройка на мониторите при различни корекции с цел унифициране на техните цвето- и свето-предавателни характеристики в различни мултимедийни приложения
- Сензорни устройства за агростопански технологии в спектрални устройства за различаване на различни растения (плевели - агрокултури)
-   Определяне на тургора при изкуствено напояване (напр. капково)
- Спектрохимичен контрол на хранителните смески (напр. в хидропониката)

Медицина
- Разпознаване на доброкачествени и злокачествени новообразувания по отклонения в спектралните характеристики на различни тъкани;
- Дентална медицина - определяне на ранните етапи на кариеса, подбиране на оцветяване за фотополимерни пломби;
- Офталмологична оптика - определяне на защитни фактори на слънчевите очила, качество на антирефлексни покрития и цветовите разлики на лещите;
- Анализиране на концентрациите на биологични вещества при метаболитични изследвания;
- Анализиране на концентрацията на лекарствени препарати в кръвната плазма, урина и др.

Фармация
- недеструктивен анализ in situ на лекарствени препарати и суровини

Екология
- мониторинг на околната среда и експресен анализ на концентрации на тежки метали, пестициди и други в почви, въздух и води;

Криминалистика
- откриване на наркотични вещества, допинг-проби, сравняване на образци при установяване на фалшификации

Изкуствознание и реставрация
- измерване на цветовите характеристики на различни обекти при извършване на художествени експертизи, например, определяне на състава на използуваните бои и багрила при установяване на автентичността на произведенията на изкуство и при реставрационни работи

Полиграфия, предпечатна подготовка и реклама
- контрол на готова продукция;
- определяне на концентрацията на бои за правилно цветопредаване;
- възпроизводимост на цветовите характеристики.

Наука и образование
- за демонстрации в класове по природознание и естествени науки и практикуми във ВУЗ;
- за спектрални измервания в научно-изследователски лаборатории;

 
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved