RSS новини
Бързи връзки
"КОНССПЕКТ" ООД е създадено през 2007 г. с основен предмет на дейност разработка и внедряване на иновационни продукти и технологии. Неговия състава е образуван от висококвалифицирани научни работници и специалисти - магистри и доктори в областите на физика, химия, информационни и оптични технологии. Те притежават над 70 публикации в наши и чужди реномирани науюни списания, 2 отраслови нормали, 2 монографии, голям брой внедрени разработки, наградени със златни медали от наши и чужди изложения, 18 патента.

Висококвалифицираният екип от специалисти на "КОНССПЕКТ" ООД може да Ви бъде незаменим партньор и консултант в:проектирането, моделирането, макетирането, тестването, производството, доставката и поддръжката на спектрална, компютърна, радио-електронна, оптико-електронна и електрохимична апаратура и устройства;
разработването, тестването и доставката на софтуерни продукти;
разработването, тестването и внедряването на измервателни методики;
провеждането на анализи на физични и химични процеси и обекти
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved